Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες: Από το Α στο Ω

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες: Από το Α στο Ω
Κοινοποίηση
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/04/2022

Έναρξη προγράμματος: 14 Μαΐου 2022
Λήξη προγράμματος: 22 Μαΐου 2022

Διάρκεια: 17 διδακτικές ώρες
Κόστος: 150 €
Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 12/4 έως 8/5

Εισαγωγή

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες: Από το Α στο ΩΤο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες: Από το Α στο Ω», διάρκειας 17 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί με σύγχρονη τηλεκπαίδευση και θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Παναγιώτης Γκορέζης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Παναγιώτης Γκορέζης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατέχει προπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό από το Lancaster University στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Διοίκηση Γνώσης. Επίσης, έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό του και το μεταδιδακτορικό του στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διδάσκει διοίκηση, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, οργανωσιακή συμπεριφορά και διοίκηση ταλέντου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Διδάσκει σε αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα σε διάφορα πανεπιστήμια (Α.Π.Θ., Πα.Μακ., Ε.Α.Π.) με αποτέλεσμα να αναλαμβάνει πλήθος μεταπτυχιακών εργασιών κάθε χρόνο και να κατέχει σημαντικές γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης μίας διπλωματικής εργασίας.

Επιπρόσθετα, τα άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε αρκετά ακαδημαϊκά περιοδικά όπως είναι το Journal of Occupational and Organizational Psychology, Human Performance, The International Journal of Human Resource Management, Journal of Advanced Nursing, Management Decision, Leadership and Organization Development Journal. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ηγεσία, στις σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων, στις διαπροσωπικές σχέσεις στον εργασιακό χώρο, στην ψυχολογική ενδυνάμωση και στο εργασιακό χιούμορ. Τέλος, είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial Board) στο περιοδικό Europe’s Journal of Psychology.

Στο πρόγραμμα διδάσκει εκτός από τον κύριο Γκορέζη (9 ώρες διδασκαλίας) και η κυρία Βικτωρία-Μαρία Μπέλλου (8 ώρες διδασκαλίας), Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η Δρ. Βικτωρία Μπέλλου είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο παρελθόν έχει διδάξει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών, στο ΜΒΑ και στο Executive MBA του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και στο ΤΕΙ Λάρισας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο ενώ έχει εργαστεί και ως στέλεχος στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων ελληνικού ομίλου εταιρειών. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και προπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση από το University of New Haven, ΗΠΑ.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται η συμπεριφορά εργαζομένων και καταναλωτών, η διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα, η διοίκηση αλλαγής, η διοίκηση των δημοσίων οργανισμών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα σημαντικότερα περιοδικά στα οποία έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες είναι τα: Journal of Vocational Behavior, Journal of Organizational and Occupational Psychology, Journal of Travel Research, Tourism Management, Journal of Business Research, International Journal of Human Resource Management, International Public Management Journal, Career Development International και Employee Relations.

Στόχος του προγράμματος

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι να προσφέρει τις γνώσεις στις/στους εκπαιδευόμενες / εκπαιδευόμενους προκειμένου να αντεπεξέλθουν συνολικά στις απαιτήσεις της εκπόνησης μιας διπλωματικής εργασίας. Τέτοιες απαιτήσεις αφορούν στη διαμόρφωση μιας άρτιας δομής, στην αποτύπωση του κατάλληλου περιεχομένου της κάθε ενότητας, στην αποτελεσματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, στην επιλογή της ερευνητικής μεθοδολογίας, καθώς και στην τελική συγγραφή και παρουσίαση της διπλωματικής. Στα παραπάνω, θα συμβάλλουν και καλά παραδείγματα προηγούμενων διπλωματικών εργασιών αλλά και χρήσιμες και χρηστικές πρακτικές συμβουλές.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Δυστυχώς, σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών αντιμετωπίζει τη συγγραφή της διπλωματικής τους εργασίας χωρίς επαρκή προετοιμασία. Η συγγραφή, αλλά και η παρουσίαση, της διπλωματικής εργασίας προϋποθέτουν τεκμηριωμένη και στοχευμένη εισαγωγή στο θέμα που ερευνάται, εκτενή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, σαφή περιγραφή της επιλεγείσας ερευνητικής μεθοδολογίας και επιλογή των πιο σημαντικών και χρήσιμων αποτελεσμάτων για παρουσίαση. Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς παρουσιάζει και αναλύει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά τις επιμέρους ενότητες της διπλωματικής εργασίας μέσα από τη μελέτη πρότυπων εργασιών προηγούμενων ετών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 1. Δομήσουν σωστά μία διπλωματική εργασία
 2. Αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα που θα ανακύψουν κατά τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας
 3. Αποφεύγουν κοινά λάθη στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας
 4. Επιλέξουν και να εφαρμόσουν την κατάλληλη ερευνητική μεθοδολογία για τη διπλωματική τους εργασία
 5. Κατανοήσουν τις βασικές αρχές της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αλλά και της ορθής παράθεσης των βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών
 6. Δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη και ελκυστική παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες/όλους εκείνες/εκείνους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή/και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Φοιτήτριες/φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (π.χ. Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Ειδική αγωγή, Ψυχολογία, Παιδαγωγική)

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί/
Προαπαιτούμενες γνώσεις/Κριτήρια επιλογής

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν: φοιτήτριες/φοιτητές και πτυχιούχες/πτυχιούχοι.
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Για την επιλογή των εκπαιδευόμενων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μέθοδος υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον εξ αποστάσεως διαδικασίας μάθησης. Θα υπάρξουν διαλέξεις σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης (100%) με χρήση του λογισμικού zoom.

Οι εκπαιδευόμενες/ εκπαιδευόμενοι θα δουν από κοντά πρότυπα παραδείγματα εργασιών και θα συμμετάσχουν σε ασκήσεις, ενώ θα λάβουν σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και βιβλιογραφία για την εμπέδωση και αφομοίωση των προσφερόμενων γνώσεων.

Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες παρέχονται:

 1. Εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις powerpoint, οπτικοακουστικό υλικό, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, μελέτες περιπτώσεων όπως πρότυπες εργασίες προηγούμενων ετών, quiz)
 2. Βεβαίωση συμμετοχής

Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από 7 θεματικές ενότητες.

Αναλυτική περιγραφή κάθε ενότητας

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων / Βεβαίωση παρακολούθησης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

 1. Να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
 2. Να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι και δύο μέρες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης, η οποία εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος του προγράμματος είναι 150 € τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι και δύο μέρες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Τραπεζικός λογαριασμός: Οι συμμετέχουσες / συμμετέχοντες, εφόσον επιλεγούν, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ΕΛΚΕ, στον οποίο θα πρέπει να καταβληθούν τα δίδακτρα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενες / ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Αναστασία Χατζηϊωάννου στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: anastchatz@econ.auth.gr ή chatz.anastasia@gmail.com

Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

Περισσότερες πληροφορίες