Κοινοποίηση

Για διαφημιστές, εξωτερικούς συνεργάτες (άνδρες και γυναίκες) με γνώσεις Marketing / Διαφήμισης για την προώθηση / πώληση διαφημίσεων στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ηλεκτρονικού Οδηγού της Θεσσαλονίκης στο Internet: www.thessalonikicityguide.gr.

Αμοιβή με ποσοστά επί των διαφημίσεων. Αποστείλατε βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@thessalonikicityguide.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310828098