Φυσική, επικοινωνιακή και ψηφιακή προσβασιμότητα του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για κωφά / βαρήκοα παιδιά / άτομα

Φυσική, επικοινωνιακή και ψηφιακή προσβασιμότητα του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για κωφά / βαρήκοα παιδιά / άτομα
Κοινοποίηση
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/01/2024

Φυσική, επικοινωνιακή και ψηφιακή προσβασιμότητα του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για κωφά / βαρήκοα παιδιά / άτομαΤο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης έχοντας ως πυλώνα της μουσειακής εμπειρίας την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των ομάδων επισκεπτών επιχειρεί τη φυσική, επικοινωνιακή και ψηφιακή προσβασιμότητα στη μουσειακή εμπειρία για κωφά / βαρήκοα παιδιά / άτομα, έχοντας ενσωματώσει στις συλλογές του νέες τεχνολογίες και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Φυσική, επικοινωνιακή και ψηφιακή προσβασιμότητα του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για κωφά / βαρήκοα παιδιά / άτομαΑκόμη, προσφέρει τη δυνατότητα στήριξης οικογενειών με κωφά μέλη (παιδιά, κωφούς ενήλικες/γονείς) που πλέον θα μπορούν να παρακολουθούν ισότιμα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα και πολιτιστικές δράσεις / εκδηλώσεις του Μουσείου. Για τις ανάγκες προβολής και επικοινωνιακής διάχυσης αυτής της προσφερόμενης δυνατότητας, διοργανώνονται σε επιλεγμένα Σαββατοκύριακα δράσεις που θα απευθύνονται σε αυτές τις οικογένειες με παρουσία διερμηνέα.

Δωρεάν Συμμετοχή Μόνο με Κράτηση Θέσης
Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 14:00 στο τηλ. 2310913047, στο e-mail: info@paidikomouseio.gr και στα social media.

Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Κλεάνθους 57 και Λαμπράκη, τ.κ. 54355, Θεσσαλονίκη