Το Χαμόγελο του Παιδιού υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Καλαμαριάς

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μία αποτελεσματική συνεργασία, δεσμεύτηκαν να προβούν σε μία σειρά από συντονισμένες ενέργειες, κατά αρμοδιότητα, που θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο, την ενίσχυση των διαδικασιών προαγωγής του βιοτικού επιπέδου και της υγείας των παιδιών και την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης, οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεων.

Περισσότερα