Των Παθών του Κυρίου
Κοινοποίηση

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2
Δευτέρα 3 Απριλίου 2023

Ώρα έναρξης: 20:00

Διοργάνωση: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Μέγαρο Μουσικής ΘεσσαλονίκηςΠρόγραμμα

 • Κυριακή των Βαΐων: Βυζαντινός Χορός του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
  Ἀλληλούϊα, – Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται
  Τῷ τὴν ἄβατον, κυμαινομένην θάλασσαν… Ἔφριξε Παίδων εὐαγῶν…. Ἐμεγάλυνας Χριστέ, τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον
  Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον……Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, πρὸς τὸ ἑκούσιον Πάθος
 • Μ. Δευτέρα: Βυζαντινός χορός “ΕΥΔΡΟΜΟΥΝΤΕΣ” & Γυναικείος Βυζαντινός Χορός “ΕΥ Νεάνιδες” του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος
  «Ἀλληλούϊα»
  «Τὸν Νυμφίον ἀδελφοὶ ἀγαπήσωμεν»
  «Τῷ δόγματι, τῷ τυραννικῷ», «Ἡ τὸν ἀχώρητον Θεόν»
  «Τὸν νυμφῶνα σου βλέπω»
  «Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου»
  «Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον»
  «Γεύσασθε καὶ ἴδετε»
 • Μ. Τρίτη: Βυζαντινός Χορός Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
  «Κύριε η πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή….» Τροπάριο Κασσιανής
 • Μ. Τετάρτη: “Εργαστήρι Εκκλησιαστικής Μουσικής Θεσσαλονίκης”
  Ὄτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ
  Τμηθείσῃ τμᾶται – Ξενίας Δεσποτικῆς
  Μυσταγωγῶν σου, Κύριε, τοὺς μαθητὰς
 • Μ. Πέμπτη: Εύφωνον
  Άρχοντες λαόν
  Έδραμε λέγων ο Ιούδας
  Διά Λαζάρου την έγερσιν
  Εν τω δείπνω τους μαθητάς
  Έστησαν τα τριάκοντα αργύρια
  Μικράν φωνήν
  Τον ληστήν αυθημερόν
  Δύο και πονηρά εποίησεν
  Εξέδυσάν με τα ιμάτιά μου
  Κύριε αναβαινοντος σου, εν τω Σταυρώ
 • Μ. Παρασκευή: Βυζαντινός χορός Ηδύμελον
  «Σε το αναβαλλόμενον το φως»
  Εγκώμια : επιλογές εγκωμίων 3 στάσεις
  Ευλογητάρια
 • Μ. Σάββατο: Εργαστήρι Παρασημαντικής
  Σήμερον ο άδης στένων βοά, συνέφερέ μοι
  Σήμερον ο άδης στένων βοά, κατελύθη μου η εξουσία
  Ύμνος των Τριών Παίδων
  Ανάστα ο Θεός, ήχος Βαρύς
 • Κυριακή του Πάσχα: Χορός ”Θεσσαλονικείς Υμνωδοί”
  ‘’Δεύτε λάβετε φώς…’’
  ‘’Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί…’’
  ‘’Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί…’’, Καταβασίες, α΄, θ΄, Ωδή
  ’’Αναστάσεως ημέρα…’’, Δοξαστικό του Πάσχα
 • ΦΙνάλε – Όλοι οι Βυζαντινοί χοροί
  Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
  Τις Θεός μέγας

Συντελεστές

 • Βυζαντινός Χορός Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
  Χοράρχης Δημήτριος Χριστοδούλου
 • Βυζαντινός Χορός “Ευδρομούντες” & Γυναικείος Βυζαντινός Χορός “Ευ Νεάνιδες” του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος
  Χοράρχης Γεώργιος Πατρώνας
 • Βυζαντινός Χορός Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
  Χοράρχης Αλέξανδρος Δασκαλάκης
 • “Εργαστήρι Εκκλησιαστικής Μουσικής Θεσσαλονίκης”
  Χοράρχης Βασίλειος Βασιλείου
 • Εύφωνον Βυζαντινός Χορός Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας
  Χοράρχης Στυλιανός Ζαχαρίου
 • Βυζαντινός Χορός Ηδύμελον
  Χοράρχης Ιωάννης Τσάμης
 • Εργαστήρι Παρασημαντικής
  Χοράρχης Σωτήριος Δεσπότης
 • Χορός ”Θεσσαλονικείς Υμνωδοί”
  Χοράρχης Ιωάννης Λιάκος
Εκκίνηση:

3 Απριλίου 2023 20:00

Λήξη:

3 Απριλίου 2023 22:00

Αμοιβές & Εισιτήρια

Δωρεάν

Αυτό το γεγονός δεν έχει κανένα κόστος εισόδου

Τόπος Διοργάνωσης

Διεύθυνση:

25ης Μαρτίου και Παραλία

GPS:

40.598346, 22.948513